Pagdating ng mga

His works were nominated in Philstage’s Gawad Buhay.Braga was a fellow for Fiction (Novel) in the 2014 UP National Writers Workshop in Baguio City.

updating firmware for psp - Pagdating ng mga

Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.

Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito.

Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Last modified 20-Feb-2017 05:32