Sa pagdating ng mga espanyol

Nang manungkulan si Felipe bilang haring Felipe II ng Espanya, iniutos niya ang isang ekspedisyon na ang layon ay maka tuklas ng daan pabalik sa Espanya mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat pasipiko.

Itinalaga ng hari si Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng ekspedisyon.

ANG POLO p inairal ng sapilitan ang patakarang polo y servicio sa Pilipinas pinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob na 40 araw sa isang taonp olista - tawag sa mga kalahok sa polo kailangan silang gumawa ng mga daan , gusali , simbahan at tulay nagtratrabaho ng walang tigil at walang pahinga a ng mga maykaya ay hinahayaang magbayad ng falla o multa sa halip na magtrabaho .

Tumulak si Legazpi mula Navidad, Mexico noong Nobyembre 21,1564.

Kasama niya sa ekspedisyong ito si Andres de Urdaneta na isa ng paring Agustino at magsisilbing pangunahing nabigante at tagapayong ispiritwal.

Kung para sa mga Boholano, tunay na kapatid na ang turing nila sa mga Espanyol bilang isang dugo na lamang sila, wala naman itong kahulugan sa mga Espanyol at tumalikod din sa kapatirang ito tulad ng binaggit ni Andres Bonifacio sa kanyang “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog.” Noong April 27, dumating sila sa Sugbu ngunit nilabanan ng mga tauhan ni Rajah Tupas.

Ngunit hindi naglaon, dahil sa mas diplomatikong approach ni Legazpi, nakipagkasundo rin sa mga Espanyol si Rajah Tupas.

“PANAHON NG KASTILA SA PILIPINAS” Ang pananakop ng mga kastila sa Pilipinas ay isa na marahil sa pinaka mahalagang parte ng ating kasaysayan.

Last modified 02-Nov-2016 06:57